Over ons

Rotary Club of Paramaribo Quota is een service Club die is opgericht op 7 juni 2021. De club is voortgekomen uit rechtsopvolging van serviceclub Quota International of Suriname, die 24 jaren eerder werd opgericht en gecharterd op 14 maart 1997.

Quota International of Suriname:
Quota International of Suriname is een serviceclub die is opgericht en gecharterd op 14 maart 1997. Deze telt nu 41 leden, allen professioneel werkende vrouwen in voornamelijk doch niet uitsluitend leidinggevende beroepen in de Surinaamse samenleving. De doelgroepen van Quota zijn voornamelijk doven en slechthorenden, kinderen met een beperking en/of achterstand, vrouwen en senioren burgers. De Quotaleden zetten hun expertise en netwerk in voor verbetering van de levensstandaard van deze groepen.

Quota International of Suriname is lid van de moederorganisatie Quota International die in 1917 is opgericht. Het hoofdkwartier is gevestigd in Washington D.C., United States of America (USA). De voornaamste doelgroep wereldwijd is die van de mensen met een gehoorprobleem. De leuze wereldwijd van Quota is "WE SHARE".

Quotaclubs bevinden zich op alle continenten. De clubs zijn gevestigd in de U.S.A., Canada, Australië, New Zealand, de Filippijnen, Maleisië, India, Indonesia, Fiji Eilanden, Curaçao, Aruba en Rotterdam. Quota Suriname is de enige club in Zuid-Amerika. De organisatiestructuur van Quota Internationaal is opgezet in 21 Regions. Afhankelijk van hun geografische ligging of een andere verbondenheid, zijn de verschillende clubs in een Region georganiseerd. Samen met Curaçao, Aruba, St. Eustachius en Rotterdam vormt Quota Suriname Region 10.

De werkwijze van Quota Suriname is vanaf haar oprichting in 1997 tweeledig geweest. Enerzijds is gekozen voor een fundamentele benadering van hulpverlening. Dit houdt in dat Quota een project in z'n geheel adopteert. Voorwaarde daarvoor is dat de organisatie een goed bestuur heeft en in staat is tot continuering van het project na afronding door Quota. Quota zet zich in de eerste plaats in voor het bijeenbrengen van de fondsen en het gedegen verantwoorden van die fondsen aan haar donoren. Zij legt de behoefte vast in een projectdossier en probeert daarvoor de fondsen te werven via een of meer (grote) donoren. Het projectdossier wordt vervolgens in een daarvoor speciaal georganiseerde bijeenkomst gepresenteerd aan potentiële grote donoren. De presentatie bestaat uit foto’s en/of beelden van het project en een gedegen begroting. Dit is tot nu toe een succesformule gebleken te zijn. Bovendien is de wijze waarop de financiële verantwoording wordt gedaan reden geweest voor donoren om terugkerend fondsen ter beschikking te stellen.

Nadat Quota een project heeft afgerond probeert zij een zodanige structuur achter te laten dat het onderhoud van het project wordt veiliggesteld. Hiermee wordt beoogd vernietiging van het geïnvesteerd kapitaal te voorkomen. In de beginperiode van Quota zijn de twee grote projecten, de Grietjebieschool en Stizona, geadopteerd. Anderzijds worden fondsen opgehaald die jaarlijks onder een aantal kleine projecten wordt verdeeld. Voor de rest organiseert Quota jaarlijks voor haar doelgroepen een activiteit.

Quota komt aan haar fondsen door donaties van grote donor-organisaties, van particulieren, van de Quota International club-to-club support en de jaarlijks terugkerende, inmiddels welbekende, fundraisingsactiviteit "The Quota Men Cook- out". Bij deze activiteit koken jaarlijks ongeveer 200 mannen uit het bedrijfsleven, verkopen het eten en dragen de opbrengst integraal af aan Quota.

Quota gebruikt het opgehaald geld voor "Grote", "Kleine" en Bijzondere Projecten ten behoeve van haar doelgroepen.

QUOTA

Nieuws
laatste nieuws en updates

2021-08-31 - President Elect Rotary Quota 2022
Read More »

2021-08-26 - Bestuur 2021-2022
Read More »

2021-05-16 - Quota heeft nieuw bestuur
Read More »

Download Documenten

Bekendmaking

Join Our Mailing list

Subscribe to our mailing list to get updates