Saramacca speelt in op Quota 'Heart for woman karavaan'

Quota Heart For Women Karavaan maakte zaterdag de 2e stop in het district Saramacca. De bezoekers werden geleid langs een parcours. Daar konden zij hun bloeddruk, bloedsuikergehalte en Body Mass Index (BMI) meten. Het doen van een fitheidstest en informatieverstrekking over gezonde voeding hoorde ook bij de activiteiten.

Quota Suriname heeft zich ten doel gesteld in Suriname awareness te creëren over de risico’s en gevaren van hart- en vaatziekten, specifiek bij vrouwen. Waarom speciaal de focus op vrouwen? Omdat wereldwijd hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer 1 zijn onder vrouwen. Ook in Suriname is uit overheidsonderzoek gebleken, dat risicofactoren zoals overgewicht, hoge bloeddruk en gebrek aan lichaamsbeweging in hoge mate voorkomen onder de vrouwelijke bevolking van Suriname. Opvallend is dat veel meer mannen dan verwacht het evenement, dat op het terrein van het Botenhuis te Groningen hebben bezocht.


De bezoekers hebben ook informatie gekregen over de risicofactoren en de wijze waarop hart- en vaatziekten voorkomen kunnen worden door een voorlichtingsfilmpje en presentaties verzorgd door een cardioloog of huisarts. Aan het eind volgde een persoonlijk gesprek met een arts, die advies gaf over vervolgstappen indien die nodig bleken op basis van de testresultaten van de betreffende persoon.

Het evenement werd geopend door Quota Suriname president Hennah Draaibaar en districtssecretaris, Lalita Meghoe-Bhairo, die ook het parcours aflegde. Tijdens de voorbereidingen heeft het districtscommissariaat van Saramacca alle medewerking verleend om de dag tot een succes te maken. Vanuit alle ressorten van Saramacca werden door Quota Suriname in totaal zes bussen ingezet om de vrouwen naar het Botenhuis te vervoeren.

Quota Suriname, een service club bestaande uit meer dan 45 professioneel werkende vrouwen, is in staat de Heart For Women campagne uit te voeren mede dankzij bijdragen van MyLab, DP World, IAMGOLD, de trouwe groep (para)medische professionals die kosteloos hun expertise inzetten en alle vrijwilligers die steeds weer bereid zijn te assisteren.

Bron: Starnieuws

QUOTA

Nieuws
laatste nieuws en updates

2021-08-31 - President Elect Rotary Quota 2022
Read More »

2021-08-26 - Bestuur 2021-2022
Read More »

2021-05-16 - Quota heeft nieuw bestuur
Read More »

Download Documenten

Bekendmaking

Join Our Mailing list

Subscribe to our mailing list to get updates