Serviceclub Quota Suriname blijft haar “grote projecten” onderhouden.

Quota heeft onlangs ervoor gezorgd dat de nodige reparaties gefinancierd zijn en verricht zijn aan de gebouwen van Stizona.

Aan deze school wordt vervolgonderwijs gegeven aan zeer moeilijk lerende kinderen. Deze school is (net als de Grietjebieschool) van oudsher één van de instellingen waar Quota Suriname zich structureel voor inzet. Van Stizona zijn het dak, de plafonds en de dakgoten van het schoolgebouw vernieuwd. Er is geschilderd en ook het dak van de mediatheek is vernieuwd. In 2004 realiseerde Quota voor NF 200.000, - dankzij samenwerking met enkele grote donateurs al de her- en uitbouw van de gebouwen van Stizona.

Uit de kas van Quota Suriname is nu een bedrag van meer dan SRD 87.000 besteed aan dit project. Het door Quota Suriname gefinancierde deel van de renovaties is deels betaald uit zogenaamde “restricted funds” die speciaal voor Stizona aangehouden worden en deels uit opbrengsten uit de fundraisingsactiviteiten van Quota tijdens de jaarlijkse Quota Men Cook Out. Aannemingsbedrijf APEX dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd, heeft ook een financiële bijdrage geleverd. De medewerkers van APEX lieten bij de uitvoer van het project zien dat zij het hart op de juiste plek hebben.

Iedereen weet dat het renoveren van gebouwen een kostbare zaak is, daarom is het noodzakelijk om periodiek onderhoud te verrichten. Quota Suriname vindt het dan ook belangrijk om haar “grote projecten” te onderhouden.
Nu de gebouwen opnieuw gerenoveerd zijn, kunnen de jongelui weer in een omgeving vertoeven die stimulerend en inspirerend is. Geen dak-lekkages, geen grauwe vervuilde plafonds en muren, maar een mooi opgeknapt en fris geschilderd schoolgebouw. De sfeer is er optimaal en de pupillen zijn vrolijk en gemotiveerd om te leren.
De leden van het huidige bestuur van Quota financierden uit eigen zak enkele toebehoren en de aanleg van een groentetuintje.

Deze en andere vormen van hulp die Quota biedt, kunnen alleen geboden worden dankzij de bijdragen die Quota krijgt uit de samenleving. Via o.a. deze berichtgeving houdt Quota de samenleving op de hoogte van wat zij met de opgehaalde gelden doet.

Hieronder enkele impressies van de "before-and-after" situatie.

5798359e7807b97517f7e7440121ab71.jpg 98b1b37533cefa4ad3baf630c7f4a3d5.jpg e2caffbfe121ca8068577bb19ad2acfc.jpg dfb51eabb11f2a922d91594496937408.jpg b0be3fc9173cb67af3affed017db7e96.jpg 6420bd8aa8543a23cc7500676f4de262.jpg 392d86ba01a7d8b1059360ee7e40f86d.jpg 63c39f0928066f6607fa8bd7c911b384.jpg

QUOTA

Nieuws
laatste nieuws en updates

2021-08-31 - President Elect Rotary Quota 2022
Read More »

2021-08-26 - Bestuur 2021-2022
Read More »

2021-05-16 - Quota heeft nieuw bestuur
Read More »

Download Documenten

Bekendmaking

Join Our Mailing list

Subscribe to our mailing list to get updates