De Grietjebieschool weer zo goed als nieuw!

Quota Suriname heeft de Grietjebieschool grootschalig gerenoveerd. De renovatie heeft in totaal
SRD 116.189,28 gekost.

Deze renovatie omvatte o.a. dak reparaties, schilderwerk, vervanging van plafonddelen, gedeeltelijke vervanging van elektra, het plaatsen van een kindvriendelijke schutting, het herstellen en schilderen van speeltoestellen in de speeltuin. Dit project is betaald uit gelden die bij eerdere fundraisingsactiviteiten van Quota Suriname zijn opgehaald.

De grootschalige renovatie van de Grietjebieschool is het eerste grote project dat Quota na haar oprichting in 1997 heeft uitgevoerd tussen 1998 en 1999. Deze school is de enige zmlk-school (school voor zeer moeilijk lerende kinderen) in Suriname voor kinderen tussen 6 en 12 jaar met een verstandelijke beperking. Vanwege de slechte financieel - economische situatie in Suriname gedurende de jaren ervoor, was de Stichting Buitengewoon Onderwijs, waar de school onder ressorteert, niet in staat om onderhoud te plegen. De Surinaamse Overheid subsidieert de salarissen van de leerkrachten, maar de overige exploitatiekosten moeten door de Stichting worden opgebracht.

Toen Quota in 1997 de school bezocht, raakte zij geconfronteerd met de meest erbarmelijke omstandigheden. Het interieur was totaal vernield door zwervers die er 's nachts hun intrek namen en inbrekers hadden sanitair en meubilair meegenomen. De basis utiliteitsvoorzieningen ontbraken en leermiddelen waren in geen jaren aangeleverd. Het gevolg was dat ouders hun kinderen vaak thuis hielden en dat slechts enkele pupillen de school bezochten.

Binnen zes maanden bracht Quota via haar doneren het beraamde bedrag bijeen, waardoor de renovatie - en beveiligingswerkzaamheden van start konden gaan. Dit renovatieproject dat op
22 november 1999 werd overgedragen had toentertijd ongeveer US$ 70,000. - gekost en was succesvol uitgevoerd dankzij donaties van o.a. Alcoa Foundation, Canadian Fund, de Nederlandse Ambassade en enkele (anonieme) particulieren uit het Surinaamse bedrijfsleven. Het project werd in fasen opgedeeld en aan het eind van het schooljaar 1999 leverde Quota het totale project op: een beheerderwoning, een compleet gerenoveerde en beveiligde school, interieur en sanitair, een adequate omheining, lichtpunten op het terrein en een speciaal - voor deze kinderen - ontworpen speeltuin.

Zoveel jaar na dato kan er gesteld worden dat Quota International of Suriname niet alleen projecten initieert maar ook ervoor zorgt dat de projecten behouden blijven. Continuïteit is vooral voor de kwetsbare groepen van groot belang maar draagt ook absoluut bij aan de sociale duurzaamheid van de maatschappij. Met dit gegeven heeft Quota International of Suriname de intentie uitgesproken om de projecten die door de club geïnitieerd zijn te onderhouden middels een onderhoudsplan met daarvoor gereserveerde middelen.

Quota heeft gedurende de afgelopen 2 decennia steeds klaargestaan voor kleine onderhoudswerkzaamheden. Nu was het tijd voor groot onderhoud en dat is uitgevoerd in december2019/januari 2020. Bijgaande foto’s geven een indruk van de renovatie.

QUOTA

Nieuws
laatste nieuws en updates

2021-08-31 - President Elect Rotary Quota 2022
Read More »

2021-08-26 - Bestuur 2021-2022
Read More »

2021-05-16 - Quota heeft nieuw bestuur
Read More »

Download Documenten

Bekendmaking

Join Our Mailing list

Subscribe to our mailing list to get updates