Quota heeft nieuw bestuur

Op 18 mei jl. heeft de serviceclub Quota Suriname op haar jaarvergadering via Zoom, bij acclamatie een nieuw bestuur gekozen, bestaande uit: Daniele Herkul, President; Maureene Atmodimedjo-Kasanpawiro, Secretary; Cindy Uden, Treasurer.

De statuten van de club schrijven voor dat ieder jaar in mei, tijdens de jaarvergadering, een nieuw bestuur wordt gekozen. De uittredende bestuursleden, Jany Refos, President; Daniele Herkul, Secretary en Charissa, Profijt- Lim A Po, Treasurer kijken terug op een jaar vol uitdagingen vanwege de pandemische Covid-19-situatie.

De club heeft toch haar projecten zoals de Moederdagpakketten kunnen uitvoeren, mede dankzij de grote hulp van sponsoren. De jaarlijkse uitreiking van cheques aan instellingen staat nog op de lijst van uit te voeren projecten. Dit laatste zal binnenkort plaatsvinden. Helaas heeft de grootse signatuur fundraiser, de Quota Men Cook-out, niet plaats kunnen vinden in 2020. De bede is dat de Covid pandemie, zo goed als mogelijk is, wordt beteugeld, zodat de doelgroepen van Quota weer normaal bereikbaar worden.

De doelgroepen van Quota Suriname zijn o.a.: kinderen met een beperking en/of in noodsituaties, jongeren en vrouwen die een helpende hand kunnen gebruiken en senioren burgers.
Quota Suriname staat op de drempel van vernieuwing, waarover zeer binnenkort berichtgevingen zullen volgen.

Op de foto’s het nieuwe bestuur.

dd3c071fbac4227dabdfbc29daca2fc1.jpg 05251a8ecc062768a9c330a2348fe024.jpg 355329c6198411b021c9588b17bfbf08.jpg

QUOTA

Nieuws
laatste nieuws en updates

2021-08-31 - President Elect Rotary Quota 2022
Read More »

2021-08-26 - Bestuur 2021-2022
Read More »

2021-05-16 - Quota heeft nieuw bestuur
Read More »

Download Documenten

Bekendmaking

Join Our Mailing list

Subscribe to our mailing list to get updates