Quota Suriname kiest nieuw bestuur voor 2016-2017

Op 17 mei jl. heeft Quota International of Suriname bij acclamatie haar nieuw bestuur gekozen. Deze groep bestaat uit : Judith van der Gugten (President), Manon Sanches (Secretary) en Dolores Halfhide-de Miranda, die haar tweede termijn als Treasurer ingaat. Dit bestuur zal 1 jaar aanzitten, zoals de statuten voorschrijven.

De uittredende bestuursleden zijn: Claudine Gajadien-Kalaykhan (President), Sadhana Raghoebarsing (Secretary), en Dolores Halfhide-de Miranda (Treasurer).

Het uittredend bestuur mag tezamen met de clubleden terugkijken op succesvolle activiteiten voor verschillende doelgroepen van Quota, w.o.: uitreiking van 100 goed gevulde Moederdag pakketten, overhandiging van schooltassen en/of uniformen aan 78 kinderen en overhandiging van cheques aan 14 instellingen. De informatie over “Hart- en vaatziektes bij vrouwen” werd ook aan vrouwen in Nickerie verschaft. De Bigi Sma’s mochten genieten van het Nederlands Gospelkoor in de St. Rosakerk en de reguliere projecten, zoals het Stuka Prisiri-project en de uitreiking van oordopjes bij de Pagara estafette werden voortgezet. Het Muziekkistenproject kreeg een deel 2 en de ondersteuning van de Neonatale gehoorscreening is gecontinueerd.
De financiering van de projecten komt grotendeels uit de opbrengsten van de signatuur fundraiser van de club, nl de Quota Men Cook-out, die ook in 2015 een groot succes was, met handhaving van de recordopbrengst en het recordaantal bezoekers van ongeveer 4000.

Verder is gewerkt aan het optimaliseren van de interne structuur. De Statuten en het huishoudelijk reglement werden aangepast en interactieve workshops tijdens beleidsdagen leverden verdere professionalisering op bij het uitvoeren van projecten.

Leden hebben hun dank uitgesproken aan het uittredend bestuur voor het verzette werk. Het nieuwe bestuur en de leden hebben het voornemen uitgesproken de uitdaging aan te gaan om de hulp die zij verlenen aan de doelgroepen van Quota te bestendigen, ondanks de verminderde inkomsten vanwege de huidige economische situatie.

QUOTA

Nieuws
laatste nieuws en updates

2021-08-31 - President Elect Rotary Quota 2022
Read More »

2021-08-26 - Bestuur 2021-2022
Read More »

2021-05-16 - Quota heeft nieuw bestuur
Read More »

Download Documenten

Bekendmaking

Join Our Mailing list

Subscribe to our mailing list to get updates