Plan voor crisisopvang slachtoffers huiselijk geweld

Stichting Sticris heeft via Quota Suriname een donatie ontvangen van US dollar 30.000. Het geld komt van Ron Halas van Iamgold. De stichting zet zich in voor het opvangen van vrouwen en hun kinderen die vluchten voor huiselijk geweld. Het is de bedoeling om een opvanghuis op te zetten voor vrouwen en hun kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. De donatie werd bekendgemaakt op de algemene ledenvergadering van Quota International of Suriname, eerder deze week.

Onder leiding van Friede Cederboom heeft Sticris eind jaren tachtig, aan de Kankantriestraat een tehuis opgezet waar de slachtoffers van huiselijk geweld crisisopvang en begeleiding kregen, zodat zij hun leven weer konden oppakken. Helaas is het tehuis vier jaren geleden door brand verwoest. In Suriname zijn er weinig tot geen faciliteiten voor deze groep, terwijl de vraag naar opvang heel groot is. Het plan is nu, om de opvang wederom op de oude locatie op te zetten.

Als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen was de expatgroep van Iamgold op zoek naar een project om te sponsoren, zegt de voorlichting van Quota Suriname. Dankzij Quotaleden werd Iamgold geïnformeerd over Stichting Sticris. Een deel van de sponsoring is afkomstig uit de opbrengsten van een gehouden golftoernooi en het overgrote deel van de donatie komt uit fondsen van Iamgold.

Quota Suriname zal Sticris ondersteunen bij het opnieuw opzetten van het tehuis. Quota heeft dit project als 1 van haar 'grote' projecten geadopteerd tijdens de studiedag in 2014. De Sticris-commissie van Quota schrijft het projectplan en de leden gaan op zoek naar donoren. De organisatie hoopt dat meerdere mensen geïnspireerd raken en hun ondersteuning aan dit project willen geven.

QUOTA

Nieuws
laatste nieuws en updates

2021-08-31 - President Elect Rotary Quota 2022
Read More »

2021-08-26 - Bestuur 2021-2022
Read More »

2021-05-16 - Quota heeft nieuw bestuur
Read More »

Download Documenten

Bekendmaking

Join Our Mailing list

Subscribe to our mailing list to get updates