Quota ondersteunt project 'gehoorscreening van baby's

Quota Suriname heeft besloten een pilotstudie te ondersteunen voor 'gehoorscreening van baby's. Er is gekozen voor uitvoering van de pilotstudie op het consultatiebureau van ‘s Lands Hospitaal, omdat 40% van het landelijk aantal geboorten hier plaatsvindt. Uitgaande van 10.000 geboorten landelijk per jaar, worden ongeveer 4000 in dit ziekenhuis geboren. Quota Suriname zal over het pilotjaar een bijdrage doen van minimaal 10.000 euro.

Uit onderzoek blijkt dat de kansen van een doof of slechthorend kind op een goede taalontwikkeling aanzienlijk toenemen als vóór de leeftijd van 6 maanden de juiste begeleiding kan worden aangeboden. In Suriname bestaat momenteel geen afdoende vorm van gehoorscreening bij pasgeborenen, terwijl er eenvoudige, betaalbare, betrouwbare en veilige methoden beschikbaar zijn. Screening is een eerste stap in een programma van diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen met een auditieve beperking.

Mede dankzij een initiatief van de Stichting Blaka Rosoe heeft een initiatiefgroep de koppen bij elkaar gestoken om te komen tot een programma voor neonatale gehoorscreening in Suriname. De groep bestaat uit kinderartsen, audiologen, kno-artsen, consultatiebureau-artsen, medewerkers van de Kennedyschool, Kennedy Stichting, vertegenwoordigers van Stichting Blaka Rosoe en de Service club Quota International of Suriname.

In de pilotfase zal de gehoorscreening bij pasgeborenen worden uitgevoerd, met als doel uitvoering van neonatale gehoorscreening voor geheel Suriname.
De pilotstudie heeft betrekking op baby's geboren tussen 1 februari 2015 en 1 februari 2016. De resultaten van deze studie zullen ruim voldoen aan de wetenschappelijke normen. De projectcoördinatie ligt bij de werkgroep neonatale gehoorscreening, de directievoering bij het consultatiebureau ‘s Lands Hospitaal en de audiologe verbonden aan Hoorcentrum PMS. Financiering van het project geschiedt door de hoofdsponsor Stichting Blaka Rosoe en de Co-sponsor: Quota International of Suriname.
Er zal voldoende voorlichtingsmateriaal verspreid worden onder ouders, huisartsen, kinderartsen, kno-artsen, consultatiebureau-artsen en - medewerkers, verloskundigen en kraamverzorgenden.

Quota heeft als één van haar doelgroepen kinderen met een auditieve beperking. Daarom ondersteunt deze service club meerdere initiatieven samen met de Kennedyschool. Ook doet Quota aan voorlichting met als doel mensen te helpen hun gehoor te beschermen. De jaarlijkse actie om oordopjes uit te delen op owru yari is één van de initiatieven. In het kader van de internationale dag voor het oor en gehoor op 3 maart, een initiatief van de Wereld Gezondheidsorganisatie, om meer aandacht te schenken aan preventie en bewustwording van de oorzaken en gevolgen van gehoorverlies, vraagt Quota nogmaals aan eenieder zuinig te zijn op het gehoor. Beschadiging aan het gehoor is onomkeerbaar.

QUOTA

Nieuws
laatste nieuws en updates

2021-08-31 - President Elect Rotary Quota 2022
Read More »

2021-08-26 - Bestuur 2021-2022
Read More »

2021-05-16 - Quota heeft nieuw bestuur
Read More »

Download Documenten

Bekendmaking

Join Our Mailing list

Subscribe to our mailing list to get updates