Quota informeert over symptomen hartinfarct bij vrouwen

Quota Suriname zal de komende maanden via de media de samenleving via een voorlichtingsfilmpje informeren over symptomen van een aankomende hartinfarct bij vrouwen. Bij vrouwen blijken die symptomen zich anders te manifesteren dan bij mannen. Het is belangrijk om de voortekenen te herkennen.

De cardioloog Meredith Sedney geeft aan dat één symptoom niet direct zal duiden op een hartinfarct. Ook hoeven niet alle voortekenen er te zijn, maar een willekeurige combinatie kan wel degelijk een duidelijk signaal zijn en is het zaak om zo snel mogelijk medische hulp in te schakelen. Sedney had twee jaar geleden tijdens een lezing die door Quota Suriname in Paramaribo was gehouden deze informatie reeds gedeeld. Quota heeft het toen op zich genomen om deze informatie zoveel mogelijk te verspreiden en heeft daartoe de commissie 'Quota Heart for Women' geïnstalleerd.

Deze commissie heeft vrijdag een lezing georganiseerd voor vrouwen in Nickerie, waar de cardioloog inging op deze materie. Met het creëren van een groter bewustzijn over doodsoorzaak nummer 1 bij vrouwen, wil Quota Suriname bewerkstelligen dat vrouwen bewuster gaan leven. In de voorlichtingsclip is te zien voor welke symptomen vrouwen alert moeten zijn.

Quota Suriname adviseert vooral oudere vrouwen om elke klacht serieus te nemen: een drukkende pijn op de borst bij inspanning, bij heftige emoties of na een zware maaltijd kan een voorteken zijn van een hartinfarct. Ook al verdwijnt de pijn steeds na enkele minuten, moet deze serieus worden genomen. Ook kortademigheid, ongewone moeheid en slecht slapen kunnen met het hart te maken hebben.

Vrouwen zouden de klachten niet automatisch moeten toeschrijven aan hyperventilatie, spanningen of de overgang, maar zij zouden ermee naar de dokter moeten. Eenmaal in de spreekkamer, moeten de klachten zo duidelijk mogelijk aangegeven worden en kan de arts eventueel attent gemaakt worden op de mogelijkheid van een hartaandoening.

Symptomen van een hartinfarct bij vrouwen:
• Hartbonzen of hartkloppingen
• Een drukkend of klemmend gevoel in de borststreek
• Pijn in de nekstreek
• Een stekende pijn tussen de schouderbladen
• Vervelend gevoel in de maag, die overgaat in misselijkheid en overgeven
• Slapeloosheid
• Kortademigheid
• Een plotseling opkomend moe en uitgeput gevoel
• Een gevoel van algemene zwakheid
• Een plotseling opkomend duizelig gevoel.

Risicogroepen hartinfarct
Sommige vrouwen lopen een groter risico dan anderen bij een of meerdere van de volgende factoren:
• Een van de ouders ontwikkelde voor het 60ste levensjaar een hart- en vaatziekte (erfelijke factor)
• Diabetes
• Overgewicht
• Hoge bloeddruk

Bij vrouwen kan een hartinfarct zich zelfs weken van te voren aanmelden in de vorm van: grote vermoeidheid, slechte nachtrust of kortademigheid.

c527e5a0cc626fb707949e2bad540f9f.jpg a714728189b078abb873e5498e379891.jpg 923250e8cb1b52a5863d9fefc47a9d03.jpg

QUOTA

Nieuws
laatste nieuws en updates

2021-08-31 - President Elect Rotary Quota 2022
Read More »

2021-08-26 - Bestuur 2021-2022
Read More »

2021-05-16 - Quota heeft nieuw bestuur
Read More »

Download Documenten

Bekendmaking

Join Our Mailing list

Subscribe to our mailing list to get updates