Stuka’s vieren kerst

Een team van Stichting Projekten, Quota International of Suriname en Rotary Club Residence, heeft de kinderen van Stukaprisiri (Stuka's) op 11 december laten genieten van een kerstviering waaronder een compleet verzorgd kerstdiner in restaurant Jawa.

Het doel van de kerstactiviteit was om samen met de Stuka’s het kerstfeest van het jaar 2014 op een gezellige en sfeervolle manier in te luiden en te vieren met zang, optredens, presentaties, geschenken en natuurlijk lekker eten. De kerstpresentaties hadden de Stuka’s zelf uitgewerkt en ingestudeerd. Voor al het harde werken in het jaar 2014 zijn de Stuka’s op het kerstdiner bijzonder verwend. Elke Stuka heeft twee prachtige nieuwe verhaalboeken, een kerstbrood, een tas en een cadeaubon van SRD 50 gekregen.

Het feest
De kinderen waren voor het kerstdiner uitgedost in hun mooiste kleren. Ze hebben vol enthousiasme de voordracht waar ze 2 weken op geoefend hebben gepresenteerd. Namens Quota en de Rotary, werd door Quotarian Manon Sanches een verhaal voorgelezen over het verschil tussen het goede en het kwade. Rotarian Lilian Callender bracht aan het begin van de avond een gevoelig gedicht over Liefde. Het team van Stichting Projecten, dat onder leiding van Karin Blufpand al meer dan drie jaren vol toewijding voor de uitvoering van dit project zorgt, heeft uit volle borst een kerstlied gezongen voor de kinderen. Op de melodie van de ‘I like to buy the world a home and furnish it with love’ is een speciale tekst voor het Stukaprisiri kerstfeest van 2014 geschreven.

Na alle voordrachten en het uitdelen van de cadeaus hebben enkele Stuka’s spontaan een eigen dankwoord uitgesproken. Een verrassing die door de Stichting Projecten werd gepresenteerd, was de Stukaprisiri Newsletter, met daarin heel veel informatie en prachtige foto’s over de activiteiten van Stukaprisiri in de afgelopen maanden. Tot slot hebben de Stuka’s hun kerstwerkjes laten zien en aan alle gasten die van Quota en de Rotary aanwezig waren een zelfgemaakt kerstornament cadeau gedaan.

Stukaprisiri is een gezamenlijk project van Quota International of Suriname en Rotary Club Paramaribo Residence. Dit project heeft als doel kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen in de leeftijden 10 tot 12 jaar van de vijfde klas van het Gewoon Lager Onderwijs met potentie via een educatief en recreatief programma te stimuleren en te ondersteunen bij het ontdekken van eigen talenten en het creëren van een positief zelfbeeld. Om dit doel te bereiken komen begeleiders en Stuka's gedurende twee jaar, twee zaterdagen per maand bij elkaar, om educatieve en creatieve activiteiten te ontplooien. De uitvoering wordt gedaan door Stichting Projekten. Dit is al de derde groep Stuka's en deze groep bestaat uit 15 jongens en 15 meisjes van verschillende basisscholen in Groot Paramaribo.

Quota International of Suriname is een service club waarvan de leden professioneel werkende vrouwen zijn. De leden van Rotary Club Residence zijn professioneel werkende mannen en vrouwen. Het Stukaprisiprogramma past binnen de doelstelling van beide service clubs. Voor de financiering wordt lokaal aan fondsenwerving gedaan, maar ook verschillende Quota clubs uit de wereld ondersteunen dit programma.

QUOTA

Nieuws
laatste nieuws en updates

2021-08-31 - President Elect Rotary Quota 2022
Read More »

2021-08-26 - Bestuur 2021-2022
Read More »

2021-05-16 - Quota heeft nieuw bestuur
Read More »

Download Documenten

Bekendmaking

Join Our Mailing list

Subscribe to our mailing list to get updates