Ook kunstlessen voor pupillen Stichting voor het Kind

Pupillen van de Stichting voor het kind hebben laten zien ware kunstenaars te zijn. Hun kunstwerkjes zijn gisteren en vandaag tentoongesteld in de recreatiezaal van de stichting. De werkstukken zijn onder begeleiding van Rinaldo Klas geproduceerd en zijn het resultaat van de kunstlessen die sinds een jaar wekelijks zijn verzorgd. Een van de jongelui wil later misschien ook kunstenaar worden “net als meneer Klas.”

Het gaat om een project van Quota International of Suriname (Quota), die heeft gezorgd voor financiering van de benodigde materialen en vergoeding van de kunstenaars die voor de begeleiding zorgen. De ruimte waarin het creatieve werk van de kinderen is tentoongesteld, is mooi versierd en de tentoonstelling is bezocht door bestuurs- en commissieleden van Quota en ouders van de kinderen.

Expressie belangrijk
Kamla Brug, de directrice van de stichting, gaf aan blij te zijn met de gesubsidieerde kunstlessen. “Expressie in kunstvormen is heel belangrijk. Weet je hoeveel we uit de tekening van een kind kunnen halen?”, stelde zij retorisch. Klas heeft de kunstlessen samen met zijn assistent Leonie verzorgd. Hij vertelde over zijn ervaringen en zegt dat zich een zichtbare ontwikkeling heeft voorgedaan van donkere kunststukken aan het begin van het jaar, naar mooi kleurrijk handwerk van zijn leerlingen bij de stichting.

De kinderen hebben gevraagd de kunstlessen ook het komende jaar voort te zetten. Quota zegt in een bericht alles in het werk te stellen om voor het komende jaar middelen vrij te maken en zo door middel van creatieve expressie een bijdrage aan het welzijn van de pupillen van de Stichting voor het Kind te leveren.

QUOTA

Nieuws
laatste nieuws en updates

2021-08-31 - President Elect Rotary Quota 2022
Read More »

2021-08-26 - Bestuur 2021-2022
Read More »

2021-05-16 - Quota heeft nieuw bestuur
Read More »

Download Documenten

Bekendmaking

Join Our Mailing list

Subscribe to our mailing list to get updates