Sticris werkt aan wederopbouw vrouwenopvanghuis

Stichting Tehuis voor vrouwen in Crisissituatie (Sticris) is op zoek gegaan naar fondsen voor de herbouw van het vrouwenopvanghuis. In 1985 is de stichting begonnen met een 'pilotproject', waarbij een opvangtehuis is opgezet voor mishandelde vrouwen, met opvangmogelijkheden voor 7 vrouwen. In 1994 heeft een uitbreiding plaatsgevonden naar 14 kamers. In december 2012 is het vrouwenopvangtehuis in vlammen opgegaan.

Vanaf 2013 is Sticris op zoek gegaan naar fondsen voor de herbouw. Zij heeft bij dit traject van fondsenwerving ondersteuning gekregen van Quota International of Suriname. Quota heeft in maart alvast zorg gedragen voor het bouwrijp maken van het Sticris terrein en houdt ook fondsen beschikbaar voor het project, meldt de stichting.

Rosebel Gold Mines heeft via Quota toegezegd US$ 30.000 beschikbaar te stellen voor de herbouw van het opvangtehuis. Het projectdossier voor de resterende benodigde fondsen heeft Sticris ingediend bij een grote internationale donor. Het traject tot goedkeuring is ingezet en zeer waarschijnlijk zullen de resterende fondsen door deze donor worden verstrekt.

Op 25 november 2013 werd door UN Women de 'Orange Day' campagne in het leven geroepen, om op de 25e van elke maand aandacht te vragen voor het tegengaan van geweld tegen vrouwen. Sticris heeft besloten op Orange Day bekendheid te geven aan haar activiteiten voor financiering van de herbouw van het vrouwenopvangtehuis. In de afgelopen weken is het geweld tegen vrouwen in Suriname op gruwelijke wijze extra zichtbaar geweest in de vorm van een aantal relatie- gerelateerde moorden op vrouwen.
.
Recent is een nieuw bestuur geïnstalleerd onder leiding van Heidy Cederboom. De overige bestuursleden zijn: Manon Sanches (ondervoorzitter), Linda de Rooy (secretaris), Cindy Kaliar (penningmeester), Marlene Ameloo, Jany Refos en Enjela Kamperveen, commissarissen.

Bron: Starnieuws

QUOTA

Nieuws
laatste nieuws en updates

2021-08-31 - President Elect Rotary Quota 2022
Read More »

2021-08-26 - Bestuur 2021-2022
Read More »

2021-05-16 - Quota heeft nieuw bestuur
Read More »

Download Documenten

Bekendmaking

Join Our Mailing list

Subscribe to our mailing list to get updates