Muziekkistenproject

Bij het 15-jarig bestaan van Quota in 2012 heeft Quota Suriname een galaconcert aangeboden aan de samenleving. Dit concert werd gebracht door Yannick Hiwat en Group, een ensemble van conservatorium getrainde muzikanten. Hieruit is de eerste editie van het Quota
Muziekkistenproject voortgekomen: gedurende de eerste zes maanden van 2013 is muziekonderwijs verzorgd op vier scholen voor kinderen met een beperking en in twee kindertehuizen. De scholen kregen muziekkisten die gevuld waren met instrumenten. De kisten waren gesponsord door de Nederlandse Ambassade. Dit project verliep zo succesvol, dat het voornemen om een 2e editie van het Quota Muziekkistenproject uit te voeren al snel de goedkeuring van de Quotaleden kreeg.

Hiertoe is een fundraisingsconcert georganiseerd dat ook door een ensemble van Yannick Hiwat werd gebracht in december 2013. Daarnaast heeft Quota van verschillende organisaties sponsoring ontvangen. De verkregen middelen werden tezamen met additionele sponsoring ingezet ter financiering van het grootste deel van de kosten van de 2e editie van het project.

De 1e editie van het Quota Muziekkistenproject is uitgevoerd door muziekdocenten van Surinaamse
bodem. Helaas bleken deze docenten niet beschikbaar voor de tweede editie. Na een lange en moeizame zoektocht naar ander kader dat wel bereid/in staat was de muzieklessen te verzorgen, kwam via het netwerk van Quota een voorstel om in gesprek te gaan met de in Nederland gevestigde MJR Music Productions, bestaande uit Marlon Lokhin en Juliette Lokhin-Samson. Deze personen hebben ruime werkervaring hebben met het verzorgen van muzieklessen aan de specifieke doelgroep van het Quota Muziekkistenproject en hun bekendheid met Suriname maakte hen uitermate geschikte kandidaten als docenten voor het project. Dit duo is uiteindelijk bereid gevonden de uitvoering van de 2e editie van het Quota Muziekkistenproject op zich te nemen.

Samen met de muziekdocenten is toen een groep van ca. 175 leerlingen van de vier verschillende
scholen uitgekozen:
- De Kennedyschool voor doven en slechthorenden.
- De Jule Fernandesschool voor kinderen met een geestelijke beperking.
- De Grietjebieschool voor zeer moeilijk lerende kinderen.
- Stizona voor zeer moeilijk lerende tieners.

Voor deze groep leerlingen is een intensief programma van 13 weken muziekonderwijs gedraaid.
Na intensief overleg met de docenten van MJRM omtrent het lesplan, zowel inhoudelijk als
logistiek, zijn de lessen aangevangen in februari 2016. De focus van de docenten van MJRM, een
muziektherapeut en een professionele muzikant/muziekproducent/muziekdocent was steeds
gericht op het vergroten/kweken van zelfvertrouwen en welzijn bij de leerlingen door middel
van het maken van muziek.
Op 14 juni 2016 mochten de kinderen in een podiumpresentatie in de Congreshal laten zien wat zij geleerd hebben. De muziekkisten waren inmiddels aangevuld met voornamelijk percussie-instrumenten, die door de muziekdocenten zijn meegenomen en die heel erg in de smaak zijn gevallen bij de leerlingen. Dat plezier was overduidelijk te zien in het optreden van de kinderen en jongelui. Quota kijkt uit naar middelen voor een derde editie, omdat gebleken is dat de pupillen plezier hebben en zelfvertrouwen opbouwen tijdens de muzieklessen.

QUOTA

Nieuws
laatste nieuws en updates

2021-08-31 - President Elect Rotary Quota 2022
Read More »

2021-08-26 - Bestuur 2021-2022
Read More »

2021-05-16 - Quota heeft nieuw bestuur
Read More »

Download Documenten

Bekendmaking

Join Our Mailing list

Subscribe to our mailing list to get updates