Grietjebieschool

De Grietjebieschool is het eerste project van Quota geweest. Het is de enige zmlk-school (school voor zeer moeilijk lerende kinderen) in Suriname voor kinderen tussen 6 en 12 jaar met een verstandelijke beperking. Vanwege de slechte financieel - economische situatie in Suriname gedurende de jaren ervoor, was de Stichting Buitengewoon Onderwijs, waar de school onder ressorteert, niet in staat om onderhoud te plegen. De Surinaamse Overheid subsidieert de salarissen van de leerkrachten, maar de overige exploitatiekosten moeten door de Stichting worden opgebracht.

Toen Quota in 1997 de school bezocht, raakte zij geconfronteerd met de meest erbarmelijke omstandigheden. Het interieur was totaal vernield door zwervers die 's nachts hun intrek namen en inbrekers hadden sanitair en meubilair meegenomen. De basis utiliteitsvoorzieningen ontbraken en leermiddelen waren in geen jaren aangeleverd. Het gevolg was dat ouders hun kinderen vaak thuis hielden.

Binnen zes maanden bracht Quota via haar doneren het beraamde bedrag bijeen, waardoor de renovatie - en beveiligingswerkzaamheden van start konden gaan. Het project werd in fasen opgedeeld en aan het eind van het schooljaar 1999 leverde Quota het totale project op: een beheerderwoning, een compleet gerenoveerde en beveiligde school, interieur en sanitair, een adequate omheining, lichtpunten op het terrein en een speciaal - voor deze kinderen - ontworpen speeltuin.

Vanwege het feit dat de school nu een plezierige leeromgeving aanbiedt, raakte aantal inschrijvingen vanaf de oplevering van het project verdubbeld. Dit heeft toen ertoe geleid dat Quota Suriname op zoek ging naar een instituut dat adequate vervolgtrainingen en opleidingen kan garanderen voor de schoolverlaters van de Grietjebieschool.

QUOTA

Nieuws
laatste nieuws en updates

2021-08-31 - President Elect Rotary Quota 2022
Read More »

2021-08-26 - Bestuur 2021-2022
Read More »

2021-05-16 - Quota heeft nieuw bestuur
Read More »

Download Documenten

Bekendmaking

Join Our Mailing list

Subscribe to our mailing list to get updates