Stizona

Stizona staat voor “Stichting Zonder Naam”. Deze stichting exploiteert een school voor kinderen die afkomstig zijn van de Grietjebieschool en drop-outs van andere typen Buitengewoon Onderwijs scholen. Ook deze school is de enige in zijn soort in Suriname. Het is de bedoeling dat deze kinderen er een vak leren waarmee zij in de toekomst (onder begeleiding) eventueel hun brood mee kunnen verdienen.

Toen Quota de school als project aannam was in de jaren daarvoor niet aan onderhoud gedaan. Het instituut accommodeerde 42 jonge Surinaamse vrouwen en mannen in de leeftijdsklasse van 16 t/m 23 jaar. De jongeren volgden hun scholing in het schoolgebouw (130m2), bestaande uit een leslokaal, een kantoor, twee toiletgroepen en een kleine keuken. De ventilatie was slecht en een bergruimte ontbrak. Er stond ook een half afgemaakt gebouw op het terrein, bedoeld als nachtverblijf voor kinderen buiten Paramaribo woonachtig.
Het curriculum bestond uit de vakken algemeen vormend onderwijs, vrije gezelschapsspelen, creatieve vakken, technisch werk en het vak tuinbouw die onder primitieve omstandigheden werden gedoceerd.

Met veel inspanning en inzet van hun netwerk hebben de leden van Quota met behulp van donoren ongeveer Eur 200.000 opgehaald. De renovatie is in verschillende fasen opgedeeld te weten
1. Renovatie en beveiliging van het bestaande schoolgebouw, alsmede uitbreiding van het schoolcomplex.
2. Plantklaar maken van het terrein: regelen waterhuishouding, ophogen terrein, bouwen plantenkas.
3. Verbetering van beveiliging d.m.v. adequate omheining en verlichting
4. Afbouw twee verdiepingsgebouw. Begane grond: kantoorruimte, keuken, centraal magazijn en multipurpose ruimte. Bovenverdieping: 4 appartementen, waaronder een voor een beheerder.
Het schoolgebouw werd zodanig verbouwd waardoor het mogelijk werd het curriculum uit te breiden tot vier streams te weten land- en tuinbouw, huishoudkunde, handenarbeid, hout- en metaalbewerking.

Stizona opereert zelfstandig en mag te allen tijde een beroep doen op Quota, die op haar beurt het contact onderhoudt met de instelling.

QUOTA

Nieuws
laatste nieuws en updates

2021-08-31 - President Elect Rotary Quota 2022
Read More »

2021-08-26 - Bestuur 2021-2022
Read More »

2021-05-16 - Quota heeft nieuw bestuur
Read More »

Download Documenten

Bekendmaking

Join Our Mailing list

Subscribe to our mailing list to get updates